Įdomus

Okteto taisyklių paaiškinimas chemijoje

Okteto taisyklių paaiškinimas chemijoje

Okteto taisyklė teigia, kad elementai įgauna arba praranda elektronus, kad pasiektų artimiausių tauriųjų dujų elektronų konfigūraciją. Čia paaiškinta, kaip tai veikia ir kodėl elementai laikosi okteto taisyklės.

Okteto taisyklė

Tauriosios dujos turi ištisus išorinius elektronų apvalkalus, todėl jie yra labai stabilūs. Kiti elementai taip pat siekia stabilumo, kuris nustato jų reaktyvumą ir klijavimo elgesį. Halogenai yra vieno elektrono atstumu nuo užpildytų energijos lygių, todėl jie yra labai reaktyvūs.

Chloras, pavyzdžiui, išoriniame elektronų apvalkale turi septynis elektronus. Chloras lengvai jungiasi su kitais elementais, kad jo energijos lygis būtų užpildytas, kaip argono; +328,8 kJ vienam moliui chloro atomų išsiskiria, kai chloras įgyja vieną elektroną. Priešingai, norint pridėti antrą elektroną prie chloro atomo, reikės energijos.

Termodinaminiu požiūriu chloras greičiausiai dalyvauja tokiose reakcijose, kuriose kiekvienas atomas įgyja vieną elektroną. Kitos reakcijos galimos, tačiau mažiau palankios. Okteto taisyklė yra neoficialus matas, rodantis, koks yra cheminis ryšys tarp atomų.

Kodėl elementai vadovaujasi okteto taisykle

Atomai vadovaujasi okteto taisykle, nes visada siekia stabiliausios elektronų konfigūracijos. Vadovaujantis okteto taisykle, atomo tolimiausio energijos lygyje susidaro visiškai užpildytos s- ir p-orbitalės. Mažo atominio svorio elementai (pirmieji 20 elementų) greičiausiai laikysis okteto taisyklės.

Lewis elektronų taškų diagramos

Galima sudaryti Levio elektronų taškų diagramas, kurios padėtų įvertinti elektronus, dalyvaujančius cheminiame ryšyje tarp elementų. Lewiso diagrama suskaičiuoja valentinius elektronus. Elektronai, pasidalinti kovalentine jungtimi, skaičiuojami du kartus. Taikant okteto taisyklę, aplink kiekvieną atomą turėtų būti aštuoni elektronai.